AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI
 
 İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna  03-05  Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. 
 
 Ek : Sınav İlanı